Jaarplan 2019 ‘de Blokken’


 


Stefan Sanders


06-15223790


s.sanders@emmen.nl


                                                                                      Marten Waard


06-15036749


m.waard@emmen.n


 


 


 


                                                                                                 


In 2019 zetten we, in willekeurige volgorde, in op de volgende items: 1. Iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan natuurlijk bewegen, sportieve activiteiten, sport of topsport

 2. Bijdragen aan een gezonde gemeente

 3. Opvoedkracht voor wijken/dorpen die dat willen versterken

 4. Sportvereniging die dat willen zich laten ontwikkelen tot samenlevingspartner

 5. Maatschappelijk rendement Evenementen

 6. Werken aan de (merk)naam BuurtSportCoach


Deze items zijn voortgekomen uit de kadernota sportief bewegen, de gebiedsagenda van de Blokken. Per item hebben we geprobeerd de doelstellingen zo concreet mogelijk te formuleren. Het laatste item hebben we zelf toegevoegd. Uit gesprekken blijkt dat we hier aandacht aan moeten besteden.


 


  1. Iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan natuurlijk bewegen, sportieve activiteiten, sport of topsport


 


Promoten van natuurlijk bewegen in ‘de Blokken’


Er zijn in de gemeente, en ook in ‘de Blokken’ veel locaties waar natuurlijk bewogen kan worden. Wij vinden het belangrijk dat die locaties ‘gepromoot’ gaan worden zodat de inwoners van de Blokken deze locaties weten te vinden. • Eind 2019 hebben we een geocache (fiets)route door het Bargerveen gerealiseerd.

 • Eind 2019 hebben we een folder/boekje uitgegeven, waarin wandel en fietsroutes in ‘de Blokken’ staan.


 


Iedereen op eigen niveau meedoen


Wat je achtergrond ook is, iedereen moet mee kunnen doen. Naast individuele advisering en het intermediairschap van Jeugdfonds Sport en Cultuur richten we ons op de onderstaande zaken. Alle onderstaande doelstellingen zijn gericht op het gedeelte ‘Active for Life’ uit de kadernota. • 8 van de 14 scholen zitten aan het eind van schooljaar 2019-2020 op het niveau van Gezonde School vignet ‘Bewegen en Sport’.

 • Eind schooljaar 2019-2020 hebben wij MRT screenings aangeboden in groep 4 van de scholen die dat willen, mits de scholen op het niveau zitten van het Gezonde School vignet ‘Bewegen en Sport’.

 • Eind schooljaar 2019-2020 zijn de groepsleerkrachten die dat willen ondersteund met het verbeteren van het bewegingsonderwijs, mits de scholen op het niveau zitten van het Gezonde School vignet ‘Bewegen en Sport’.


 


  1. Bijdragen aan een gezonde gemeente


 


Een belangrijk doel uit de kadernota is het verkleinen van het gezondheidsverschil tussen gezinnen met een hoog sociaal economische status en gezinnen met een laag sociaal economische status. • Eind 2019 hebben wij gezorgd voor, eventueel in samenspraak met een uitvoeringsgroep, een structureel (gemiddeld tenminste 1 keer per maand) aanbod van sport- en beweegactiviteiten buiten lestijd per Brede School. Dit al dan niet in samenwerking met een sportverenigingen of andere sportaanbieders.

 • Eind 2019 aangesloten bij en/of aan gejaagd van, minimaal 3, gezondheidsprojecten.

 • Eind 2019 hebben 10 van de 14 scholen een Gezonde Leefstijl les voor groep 7 en 8 gehad. Dit al dan niet in samenwerking met andere partners (bijvoorbeeld Sedna of een diëtiste).

 • Eind 2019 hebben wij bij alle kinderen van groep 3 t/m 8 de ‘Sport JIJ ook?!’ vragenlijst afgenomen.


 


  1. De Opvoedkracht voor wijken/dorpen die dat willen versterken


  • Eind 2019 hebben we binnen de brede school Barger-Compascuum het pedagogisch leerklimaat onderzocht en geagendeerd

 • Eind 2019 hebben we binnen de werkgroep Sportief Klazienaveen het item jeugdzorg geagendeerd


 


  1. Sportverenigingen die dat willen zich laten ontwikkelen tot samenlevingspartner


 


Om sportverenigingen succesvol als samenlevingsparter te laten ontwikkelen zal een sportvereniging eerst sterk en stevig in hun schoenen moeten staan. De sportvereniging moet helder hebben wat de stip op de horizon is, heeft voldoende vrijwilligers en houdt financieel het hoofd makkelijk boven water. • In 2019 staan we klaar om, samen met de verenigingsadviseurs, sportverenigingen toekomstbestendig te krijgen. Begeleiden en ondersteunen om bestuurlijke problemen op te lossen (te denken valt aan: te kort aan vrijwilligers, financiën, beleidsplan opstellen, visieavond begeleiden).

 • In 2019 staan we klaar om, als sportverenigingen toekomst bestendig zijn en graag samenlevingspartner willen worden, sportverenigingen zich te laten ontwikkelen als samenlevingspartner.

 • Eind 2019 hebben wij tenminste één bijeenkomst georganiseerd met de sportverenigingen uit Barger-Compascuum om toekomstbestendigheid bespreekbaar te maken.

 • Eind 2019 werkt één sportvereniging uit de Blokken samen met de jeugdzorg om succesvol samenlevingspartner te worden.

 • Eind juli 2019 hebben we geanalyseerd welke losse beweeggroepen er zijn in de Blokken en organisatorisch ingebed willen worden.


 


  1. Maatschappelijk rendement van evenementen


  • In 2019 hebben we, verdeeld over de Rundeloop en het Drenthe Loopfestijn, bij de kidsrun 500 deelnemers.

 • In 2019 hebben we Gehandicapten Sport Club Emmen uitnodigt om te komen fietsen op de fietscrossbaan. Het organiseren van een EK (Emmens Kampioenschap) Racerunnen is bespreekbaar gemaakt.


 


  1. Werken aan de (merk)naam BuurtSportCoach


 


Uit gesprekken blijkt dat voor veel mensen nog steeds onduidelijk is wat de BuurtSportCoach nou werkelijk doet. Daarom is het voor ons belangrijk om bewuster om te gaan met onze communicatie. Beter laten zien wat we doen en waarom we het doen. Daarnaast is het van belang dat wij ervoor zorgen dat wij de relaties met de verschillende partners onderhouden, verbeteren en/of vernieuwen. Hieronder een paar voorbeelden hoe we dit willen bereiken. • Eind 2019 zijn 5 nieuwsbrieven en 1 jaaroverzicht verstuurd naar alle partners uit ‘de Blokken’.

 • Eind 2019 hebben wij, middels een bijeenkomst, onze partners op de hoogte gebracht van de resultaten van dit plan.

 • Eind 2019 hebben wij zo veel mogelijk gewerkt vanuit het Welzijn en Gezondheidscentrum de Blokken te Klazienaveen.

 • In 2019 hebben wij ondersteuning geboden bij alle vraagstukken die bij hebben dragen aan alle bovenstaande doelstellingen.


 

 

 • zie website
 • Welzijn en Gezondheidscentrum Klazienaveen, te Klazienaveen
 • zie website

 

Deel activiteit

BuurtSportCoaches Klik op de afbeelding om te vergroten